TOOLS_nettsideTOOLS er Norges ledende leverandør av verktøy, maskiner, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell. TOOLS kunder jobber primært innen industri, olje & gass, bygg & anlegg og offentlig forvaltning.

TOOLS har over 700 kompetente rådgivere i Norge, som bistår sine kunder i valg av riktige produkter, og skreddersyr optimale leveringsløsninger slik at arbeidet blir utført på en effektiv og sikker måte. TOOLS har over 200 avdelinger i Norden (60 butikker i Norge.) De omsetter for ca. 2,4 mrd i året.

Hei! vant høsten 2013 byråkonkurransen om å bli TOOLS nye samarbeidspartner. Ved siden av behovet for generell markedsføring, var det viktig å få på plass nye nettsider ganske raskt.

Nettsiden de hadde opplevdes lite dynamisk, de var vanskelig å oppdatere og innholdet så lite fristende ut. Det lå mye foreldet informasjon der og de ønsket en total opprydding.

TOOLS satser friskt på digital kommunikasjon, og har ansatt redaktør med ansvar for Facebook og nettsider. Dermed var utgangspunktet svært bra for å løfte kvaliteten i forhold til gamle sider.

TOOLS sentralt var i sluttfasen med ny grafisk profilmanual. Den var en viktig rettesnor for det videre grafiske uttrykket i alle mediekanaler. Profilmanualen ble tatt i mot med begeistring hos oss i Hei!. Gjennom et spennende og dristig fargevalg gir den et mykere inntrykk enn hva man vanligvis forbinder med industrielle varer og tjenester.

Etter en strategisk prosess med TOOLS kom Hei! frem til en struktur og innholdsoversikt som utgangspunkt for implementering av de nye nettsidene. Sidene er laget i wordpress med de tilpasninger som var nødvendig for TOOLS.

Med de nye sidene får TOOLS vist frem bredden i sitt tilbud, med oversikt over produktgrupper og de tjenester og kurs de kan tilby sine kunder. I en senere fase kan det bli aktuelt å også implementere nettbutikk og/eller komplett oversikt over alle tilgjengelige produkter. Dette ble ikke prioritert i dennen omgang fordi registrerte kunder allerde har tilgang til bestilling.

Trafikktall
Nettsiden ble lansert 20. 1 2014. Etter første kvartal i 2014 hadde antall besøk på sidene økt med 69% i forhold til 1. kvartal året før!

I 2013 var gjennomsnittlig månedlig besøk 17.300. I 2014 har besøkstallene steget jevnt og trutt fra 18.200 i januar, til 20.500 i februar og opp til 43.500 i mars. (I mars kjørte TOOLS en konkurranse som genererte omtrent halvparten denne trafikken.)

Vi ser at markedsføring spredt på ulike digitale kanaler er viktig sammen med den virale spredningen. Her er det selvsagt vesentlig å vurdere kost/nytte-effekten, og hele tiden følge nøye med i trafikken i hva som virker og ikke virker. For TOOLS har vi sett at hver og en av kanalene trekker noen prosent ekstra; Facebook/Twitter 7% trafikk, betalt trafikk (bannere vg, mittanbud etc.) 10% trafikk, nyhetsbrev 7% trafikk – i tillegg kommer google søkeord.

www.tools.no