Visjonen “Vi fornyer og forunder” settes ut i live med daglig oppdaterte nettsider, der publikum holdes oppdatert om hva som skjer på museene, og der kunnskapsformidling av en enorm informasjonsmengde gjøres tilgjengelig for alle. Sidene henvender seg mot museum- og historieinteresserte brukere i alle aldre, og vil videreutvikles og fylles med innhold sammen med lesere av siden.

Nettsiden har samlet alle underavdelinger, tilsammen 11 museer, under samme domene. Hvert museum har sitt eget område der de selv oppdaterer innhold som er aktuelt for dem.

Vi har også laget felles intranettsider som fungerer som en samlingsplass for alle ansatte i de ulike avdelinger. På Intranettet finner de ansatte alt fra bl.a. hms-dokumenter, internrutiner og oversikt over kontaktinfo på tvers av avdelingene/museene.

Ostfoldmuseene.no og intranettet er utviklet i sin helhet hos oss, basert på bloggprinsippet og åpne WordPress-maler.
Hei! har også utviklet logo og designprofil for Østfoldmuseene.

Teamet som har jobbet med sidene er;
Morten Strand Hauge, webutvikler,
Anette Lund, AD/designer,
Kristina Skjauff, designer/ webprodusent
Kari Bærvahr, rådgiver

www.ostfoldmuseene.no

Har du sett at vi har laget sidene for Vestfoldmuseene også? Les mer her.