TONO forvalter og beskytter rettigheter av opphavsrettslig art på vegne av rettighetshavere i musikkverk. TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk, og som non-profitselskap, overfører de disse midlene videre til rettighetshaverne i fremførte verk. TONO legger dermed til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som TONOs rettighetshavere gis et grunnlag for å kunne skape nye musikkverk.

Når TONO skulle fornye nettsidene sine var det viktig å strukturere siden slik at den kommuniserte med de to ulike målgruppene, nemlig Rettighetshaverne (medlemmer og skapere av musikk) og Kundene (alle de som tilgjengeliggjør offentlig fremføring av musikk, alt fra rosabloggeren til kringskastning nasjonalt).

TONOs nye nettsider inneholder mye info på åpne sider, og noe lukket visning kun for registrerte medlemmer. Administrasjonen er løftet frem og er mer synlig slik at kunder enkelt skal finne frem til riktige kontaktpersoner dersom de har spørsmål. Siden inneholder også mange skjemaer for direkte registrering innenfor de ulike kategoriere musikkbruk.

TONO har i mange år laget et eget magasin for sine medlemmer. Dette magasinet skal mer og mer over på nett, og vil være i kontiuerlig oppdatering fremover.

TONO