Bilgjenvinning har avtale med bilimportørene om å samle inn og behandle utrangerte kjøretøy på en mest mulig miljøriktig måte. Bilgjenvinning har avtale med  ca 70 bilopphoggere rundt om i landet. Det finnes en rekke regler og prosedyrer å  forholde seg til når bilvrak skal gjenvinnes. I tillegg er det behov for en kommunikasjonskanal mellom Bilgjenvinning sentralt og avtalepartnerne.   Derfor ønsket Bilgjenvinning å etablere et Intranett hvor all nødvending  informasjon er samlet på ett sted.

Hei Reklamebyrå har på rekordtid satt opp en intranettside for avtalepartnerne som driver med innsamling av kasserte kjøretøy og salg av produkter som er en naturlig følge av dette.

Medlemmene kan dra nytte av felles markedsaktiviterer som legges ut her, og de vil også legges ut aktuelle nyheter og artikler relatert til bilgjenvinning.